Başhekim Maaşı 2021, Yardımcısı, Özel Hastanelerde

Başhekim maaşı ne kadar? Başhekim nasıl olunur? Başhekimin görevleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve konuya ilişkin diğer detayları sizler için derledik.

Başhekim Maaşı 2021 Yılında Ne Kadar Oldu?

Başhekim maaşı, 13.000 TL ile 25.000 TL arasında değişiyor. Başhekimin görev yaptığı hastanenin kamuya veya özel sektöre ait olması maaşları etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bir diğer husus ise başhekimlik görevindeki doktorun unvanıdır. Profesör ve doçent gibi unvanlara sahip olanlar daha yüksek maaş alırken, uzmanlar ve pratisyenler ise kısmen daha düşük maaş alıyorlar.

Kamuda veya özel sektörde görev yapan başhekimler ülke standartlarına göre çok yüksek maaşlar alıyor. Ancak özellikle özel sektörde başhekimlere ödenen maaşlar çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Yüksek maaş almalarına karşın başhekimlerin görev ve sorumlulukları çok fazladır. Öne çıkan görev ve sorumlulukları şunlardır;

  • Bakanlık tarafından daha önce belirlenmiş standartlara uygun olacak şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak
  • Sağlık kuruluşunda sağlık çalışanlarına şiddete karşı gerekli önlemleri almak
  • Mevzuattaki düzenlemelerden haberdar olmak ve bunlara uygun değişiklikler yapmak
  • Tıbbi hizmetlerin kaliteli bir şekilde verilmesinin devamlılığının sağlanması için gerekli tedbirleri almak
  • Performans değerlendirmesi yapmak
  • Sağlık kuruluşunda yer alan teknolojik tıbbi cihazların doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak

Başhekimler, sağlık müdürlüklerine karşı sorumludur. Sağlık müdürlükleri, bu noktada başhekimlerle koordineli bir şekilde çalışır ve sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde verilmesinde rol alır.

Başhekim Maaşı ne kadar
Başhekim Maaşı ne kadar

Başhekim Yardımcısı Maaş 2021

Başhekim yardımcısı maaşı, yaklaşık 14.000 TL civarındadır. Kamuda görev yapan başhekim yardımcıları, doktor maaşları alırlar. Ancak bunun yanında döner sermayeden de kendilerine yüksek pay veriliyor. İşte bunlar sayesinde alınan maaş 14.000 TL seviyesine kadar çıkıyor. Ayrıca aile ve çocuk yardımı gibi unsurlara bağlı olarak da maaş seviyesi artıyor.

Özelde başhekim yardımcısı maaşları ise 15.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Maaşların düzeylerinde, doktorların deneyimleri ve unvanları oldukça etkilidir. Alanında tanınan ve başarısı ile öne çıkan doktorlar başhekim yardımcısı olduklarında daha yüksek maaşlar alabilir. Aslında bahsedilen durum özel sektörde görev yapan bütün sağlık çalışanları için geçerlidir. Deneyim ve tanınırlıkla birlikte maaşlar da artıyor.

Başhekim Maaşı Ne Kadar?

Başhekim maaşı, 15.000 TL ile 25.000 TL arasındadır. Başhekimlik görevini üstlenen doktorun unvanı, deneyimi ve nerede görev yaptığı belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Özel sektörde başhekim maaşları oldukça yüksektir. Özellikle büyük hastanelerde bu zorlu görevi üstlenen doktorlara ödenen maaşlar 30.000 TL üzerinde dahi olabilir. Sorumlulukların artmasına bağlı olarak başhekimlik maaşları da yükseliyor.

Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşların yöneticileri de benzer seviyede maaş alıyor. Burada görev yapan yöneticilerin de doktor olması maaşların yüksekliğinin temel nedeni olarak gösteriliyor. Sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü ve hastane müdürü gibi görevleri üstlenenler hekim, başhekim seviyesinde maaş alabiliyor. Örneğin; doktor olan bir sağlık müdürü maaşı 14.000 TL ile 25.000 TL arasında değişiyor. Burada yine doktorların unvanları maaşları fazlasıyla etkilyior. Ayrıca kişinin sağlık müdür başkan, başkan yardımcısı olması da maaşlar üzerinde fazlasıyla etkilidir.

Burada bahsedilen görevleri uzman tabip üstlendiğinde maaşı genellikle 20.000 TL’ye yakın olur. Ancak pratisyen bir hekimin bahsedilen görevleri üstlenmesi durumunda alacağı maaş ortalama olarak 14.000 TL’dir.

Burada bahsedilen rakamlar ortalama maaşlardır. Ek ödeme ile maaş seviyeleri daha da yüksek olabilir. Hastanenin işleyişi ve yoğunluğuna bağlı olarak doktorların, başhekimlerin ve diğer sağlık yöneticilerinin aldıkları ek ödeme miktarları farklılık gösterebilir.

Özel Hastane Başhekim Maaşı 2021

Özel hastane başhekim maaşı, 20.000 TL ile 30.000 TL arasında farklılık gösteriyor. Ancak hastanenin büyüklüğü, yoğunluğu ve başhekimlik görevindeki doktorun unvanına göre bu rakam değişebilir.

Profesör unvanına sahip olan bir başhekim ile uzman tabip olan bir başhekime ödenen maaş arasında farklılık bulunuyor. Özel hastanelerde profesör unvanına sahip olan başhekimler 40.000 TL seviyesinde maaş alabilir. Uzman tabip olup da başhekimlik yapan doktorların maaşları ise 15.000 TL seviyesindedir.

Ülkemizdeki özel hastanelerin sayısı çok fazladır ve bu sayı her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak özel hastanelerin izlemiş olduğu maaş politikalarında devlet hastanelerinde olduğu gibi bir standart bulunmuyor. Bazı özel hastanelerde başhekimlere doktor maaşı veya biraz bunun üzerinde ödeme yapılırken, bazılarında ise astronomik rakamlar ödenebiliyor.

Özel hastanelerin kalitesi, yoğunluğu ve maaş politikası çok önemlidir. Burada sayılan unsurlara bağlı olarak maaşlar arasında ciddi farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır. Maaşlar, hastanelerin kendi durumlarına göre ciddi anlamda farklılıklar gösterebilir.

Diş Hastanesi Başhekim Maaşı 2021

Diş hastanesi başhekim maaşı, 15.000 TL ile 25.000 TL arasındadır. Alınan maaş, doktorların unvanlarını ve döner sermayeden aldıkları paya göre değişiyor.

Normalde diş hastanesinde görev yapan başhekimlere doktor maaşı ödeniyor. Aslında diğer kamu hastanelerinde de benzer durum bulunuyor. Ancak doktor maaşlarına ek olarak döner sermaye ve diğer ödemeler alınıyor. Bu sayede başhekimlerin maaşları bahsedilen seviyeye kadar geliyor. Başhekimlerin maaşlarından ek ödemelerini çıkardığınızda geriye kalan rakam genellikle 7.000 TL ile 9.000 TL’dir. Dolayısıyla maaşlarının önemli kısımlar döner sermaye ve diğer ek ödemeler tarafından oluşturulur.

Özel diş hastanelerinde görev yapan başhekimlerin maaşları da benzer seviyededir. Burada başhekim maaşları hastanenin yoğunluğu ve maaş politikasına göre şekillenir. Ancak özel sektörde görev yapacak diş hekimi bulmak zor olduğundan maaşlar genellikle yüksek seviyelerdedir.

Diş hastaneleri, adlarından da anlaşılacağı üzere sadece diş üzerine hizmet veren hastanelerdir. Kamuya ait diş hastaneleri olduğu gibi özel sektöre ait olanlar da vardır. Bu hastanelerde, diş tedavisinde kullanılan çok gelişmiş cihazlar bulunuyor. Normal hastanelerde yapılamayan tedaviler buradaki hekimlerin deneyimleri ve teknolojik cihazlar sayesinde buralarda yapılabilir.

112 Başhekim Maaşı 2021

112 başhekim maaşı, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor. Doktorun unvanı ve döner sermayeden aldığı pay bu noktada en önemli unsurlardır.

Geçmişte sözleşmeli sağlık sistemine sahip olmayan 112 acil servis başhekimliğindeki doktorlar daha düşük maaşlar alıyordu. Bundan dolayı da bu göreve ilgi azdı. Ancak sözleşmeli sistem ile burada sözleşmeli personel görevlendirilmeye başlandı ve maaşlar yükseldi. İşte bundan sonra 112 acil servis başhekimliği görevine olan ilgi belirgin şekilde arttı.

Acil serviste iş yoğunluğu oldukça fazladır. Bundan dolayı geçmişte doktorlar başhekimlik gibi bir görevi çok fazla istememişti. Ancak günümüzde maaşların yüksek olması nedeniyle bu alana talep çok fazladır.

Başhekim Maaşı ne kadar
Başhekim Maaşı ne kadar

663 Başhekim Maaşı 2021

663 başhekim maaşı, 15.000 TL ile 25.000 TL arasında ödeniyor. Burada kullanılan 663 sayısı, aslında sağlık bakanlığının teşkilat yapısında düzenlemelerin yapıldığı 663 sayılı KHK’yı belirtiyor. Bilindiği gibi KHK ile teşkilat yapısında değişimler meydana gelmiş ve bunun sonucunda başhekim maaşları önemli ölçüde değişmişti. Personel sağlık net maaşların değişmesi ile birlikte sağlık sistemindeki bazı alanlara olan ilgi de artış gösteriyor.

Başhekim maaşları sağlık sistemi açısından büyük bir öneme sahiptir. Sizlere sunmuş olduğumuz rakamlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Döner sermaye ve diğer ek ödemelere bağlı olarak burada belirtilen rakamlar değişebilir. Başhekim maaşları ile ilgili güncel rakamları öğrenmek için sitemizi takip etmeye devam edin.

Hakkında Çağlar

Finans, ülkemiz şartlarında adından en çok söz ettiren sektördür. Bizler HepKredi ailesi olarak bilgilendirici makaleleri hazırlayarak sizlere sunmayı görev edindik. İstek, öneri ya da şikayet vb. konularda bize ulaşmanız durumunda 7/24 size dönüş yapacağız. Reklam vermek isterseniz cglr351905@gmail.com adresinden talebinizi iletebilirsiniz.

Bunu Da İncele

İşsizlik Maaşı Ne Kadar

İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2021 Güncel Rakamlar

İşsizlik maaşı ne kadar? İşten ayrılanların belli şartları sağladıklarında verilen işsizlik maaşı ne kadar süre …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.