Browse Category

Maddi Yardım

 Maddi yardım almak isteyen kişilerin bazı kriterlere uymaları gereklidir. Maddi yardım devlet tarafından kişiye verilen ve kendisinin geçimine katkı sağlayan bir paradır. Fakat maddi yardım almak için bazı kişilerin, devletin kendilerine koymuş olduğu özelliklere sahip olmaları gereklidir. En önemli husus ise, yardım almak isteyen kişinin muhtaçlığının ispatlanmasıdır. Eğer devlet tarafından verilen bir maaş varsa veya başkası tarafından yazılı olarak yardım aldığı biliniyorsa, o kişiye devlet maddi yardım yapmaz.

Yoksulluktan dolayı maddi yardım almak için öncelikle, ilgili sosyal yardım kuruluşuna başvuru yapılması gereklidir. Gerekli başvuru yapıldıktan sonra, yetkili kişiler yardım almak isteyen kişiyi incelerler ve muhtaç olduğuna dair yazılı bir rapor tutarlar. Tutulan rapor ise devletin ilgili yardım bölümüne iletilerek, kişiye maddi yardım desteği yapılır. Bu şekilde devletin kişinin kendisine verilmek üzere belirlediği rakam, belli süreler içerisinde verilir.

38 Articles
error: Content is protected !!