Dilekçe

Tayin Dilekçe Örneği Nedir, Nasıl Yazılır

Bu yazımızda tayin talep etmek isteyen ancak nasıl bir dilekçe yazması gerektiğini bilmeyen kişiler için çeşitli meslek grupları ve mazeretler için tayin dilekçe örneği paylaşacağız. Siz de çalışma koşullarınızdan memnun değilseniz ya da herhangi bir gerekçeniz varsa ve tayin dilekçesi yazmak istiyorsanız bu yazıyı sonuna kadar okumalısınız.

Tayin Dilekçe Örneği, Tayin Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Kamu kuruluşlarında kadrolu olarak çalışan kişiler zaman zaman çalıştıkları yerden ayrılarak başka bir yerde çalışmak ister. Bu durum evlilik sonrasında çalışan eşlerin birbirinden uzakta kalması ya da çalıştıkları il içerisinde farklı ilçelerde çalışmak istenmesi nedeniyle sıkça gündeme getirilir.

tayin dilekçe örneği
tayin dilekçe örneği

Tayin işlemlerinin yapılabilmesi için çalıştığı şehri ve kurumu değiştirmek isteyen ancak halen o kurumda çalışan memurların dilekçe yazması gerekiyor. 657 sayılı devlet memurları devlet tarafından kontrole tabii olduğu için yalnızca üst kurumlar tarafından onay aldıkları takdirde tayin işlemlerini gerçekleştirebilir. Yani kişinin isteği üzerine değil de üst makamların kararlarına göre tayin işlemi gerçekleştirilir.

Tayin işlemlerinde dilekçe yazılması gerektiği ancak birçok kişi dilekçe yazma konusunda bilgi sahibi olmadığı için ya bu işlemleri erteletiyor ya da başkalarına ücreti mukabilinde yazdırıyor. Bu yazıda tayin dilekçeleri nasıl yazılır gibi soruların cevaplarını verecek ve birkaç tayin durumu için dilekçe örneği paylaşacağız.

Memur kategorilerine göre ve tayin amaçlarına göre dilekçe metinleri ve tayin dilekçesi örneği vermeden önce gelin bu dilekçelerde ne gibi özelliklerin bulunması gerektiği konusunda biraz bilgi sahibi olalım.

Tayin dilekçelerinde olması gerekenler şu şekildedir;

 • Tayin dilekçesi yazacak olan kişilerin öncelikle dilekçenin üst kısmında hangi bakanlığa ve daire başkanlığına yazması gerektiğini bilmelidir. Bunun için kişinin memuriyetinin nereye bağlı olması gerektiğini bilmesi yeterlidir. Örneğin bir hemşire Sağlık Bakanlığı Atama Daire Başkanlığına yazabileceği gibi bir polis İçişleri Bakanlığı Atama Daire Başkanlığına şeklinde bir başlık atabilir.
 • Dilekçe başlığı atıldıktan sonra hemen altına il ve çalışılan kurum yazılmalıdır. Örneğin bir hemşire Adana Şehir Hastanesi çalışanı diyelim. Bu hemşirenin yer değiştirme talebinin onaylanabilmesi için çalıştığı kurumun adını ve hangi ilde bulunduğunu yazmalıdır.
 • Kişi dilekçe yazarken güncel tarihleri kullanmalıdır. Bu tarihler dilekçenin hemen sağ üst kısmında ve başlığın alt hizasında olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Dilekçenin başlık ve tarih bilgileri atıldıktan sonra dilekçe metnine geçmeden evvel “Konu: Tayin talebim hakkındadır.” şeklinde bir cümle yazılmalıdır.
 • Tayin dilekçelerinde en önemli yer dilekçe metnindedir. Kişi görev yeri değiştirmek istediğini sicil numarasını, 4A çalışma bilgilerini, hangi ile taşınmak istediğini ve nedenlerini (sağlık durumundan ) açık bir dille belirtmelidir. Aşağıda vereceğimiz dilekçe örneği üzerindeki bilgiler ışığında bir dilekçe metni yazılması yeterlidir.
  • Devlet Memurları Kanunu uyarınca 4/A kapsamında Adana Şehir Hastanesi kurumu xxx sicil numaralı personeli olarak görev yapmaktayım. Eş durumu (kişinin yerleşim yerinin farklı olması) nedeninden dolayı mevzuatın ilgili hükümleri gereğince tayinimin Mersin iline yapılmasını talep ederim. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
 • Dilekçe metni yazıldıktan sonra dilekçenin soluna gerekli belgeler (sağlık kurulu raporu, yetkili mahkeme sonuçları vs.) hakkında bilgi vermeli ve daha sonra sağ alt kısma adı, soyadı ve imza bilgilerini doldurmalıdır.

Bu bilgiler ile bir tayin dilekçesi yazmanız durumunda tayin dilekçeniz büyük olasılıkla kabul edilecektir. Eğer eş durumundan tayin dilekçesi verilmesi gerekiyorsa yalnıza şehir değiştirmek isteyen kişinin tayin dilekçesi yazması gerekir. Yani eşlerin tayin dilekçesini birlikte doldurmasına gerek yoktur.

tayin dilekçesi nasıl yazılır
tayin dilekçesi nasıl yazılır

Vasi Tayini Dilekçesi Nasıl Yazılır, Vasi Tayin Dilekçeleri

Yukarıda verilen bilgiler ile herhangi bir bakanlığın herhangi bir kadrosu için tayin dilekçesi yazabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda eş durumu mazeret dilekçelerinin aksine farklı amaçlarla yazılan vasi tayini dilekçesi de vardır. Bu dilekçelere sıkça ihtiyaç duyulduğu için bu başlıkta vasi tayin dilekçesi hakkında bilgiler vereceğiz.

Vasi tayini dilekçeleri ve vasi tayini dilekçe örneği hakkında bilgi vermeden önce bu kavramın ne olduğu konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

Bazı kişiler çeşitli nedenlere bağlı olarak kendi işlerini yürütemez. Bu durum sağlık koşulları nedeniyle ya da Türk Medeni Kanunu gibi çeşitli kanunlara bağlı bir kural olarak normal kabul edilmez ve bu kişilerin kendilerine yakın kişiler tarafından vesayet altına alınmasına ihtiyaç duyulur. Vasilik geçerli olan durumlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Yaş küçüklüğü
 • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
 • Mal savurganlığı alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı kötü yaşama tarzı kötü yönetim
 • Özgürlüğü bağlayıcı ceza ve özgürlüğü bağlayıcı ceza sonucunda yetkili mahkeme tarağından en az 1 sene hapis cezasına çarptırılma
 • İstek üzerine vasilik gibi nedenler kişilerin yakınlarına vasi olarak tayin edilmesine imkân sunan durumlardır. Örneğin kişi eşine vasi olarak atanmak istiyorsa ya da kişi eşinin kendisine vasi olarak atanmasını istiyorsa delil olarak bu durumlar gösterilmelidir.

Vasi tayin Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından işlem görür. Bu mahkemelerde dava açılmadan önce kişi yukarıda bahsettiğimiz durumları delil olarak göstermelidir. Dilekçe içerisinde delil yazılırken varsa resmî kurumlarca onaylanmış raporların bulundurulması ve diğer kişilerin tanıklıkları yer almalıdır.

Eğer yukarıda bahsedilen durumlar gerçekten var ise kişi yakınları için vasi olabilme hakkında sahiptir. Dilekçelerde vasilik talebi oluşturulurken kısıtlı adayının ne amaçla vasiliğe kabul ettirileceği de belirtilmelidir. Örneğin mal varlığını koruyamayan bir kişi için mal varlığını koruma talebiyle dava açılabilir.

Bu tayin dilekçeleri normal dilekçelerden farklı bir şekilde işlem görür. Bu dilekçelerin ilgili olduğu makam Sulh Hukuk Mahkemesidir. Kişi başvuru dilekçe metnini doğrudan bu mahkemeye sunmalıdır.

tayin dilekçe örneği nasıl hazırlanır
tayin dilekçe örneği nasıl hazırlanır

Vasi tayin dilekçeleri örneği ya da engelli vasi tayini dilekçe örneği vermek pek de mümkün değildir. Çünkü bu dilekçelerde çok farklı talepler vardır. Ancak tayin talep dilekçesinde ilgili delilleri ve konuyu açık ve net bir şekilde belirttikten sonra;

“xxx T.C. kimlik numaralı babamın/eşimin/annemin vs. yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı vasi olarak atanmam için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur. Yukarıdaki verilen bilgiler ışığında xxx T.C. kimlik numaralı anneme/babama/eşime vs. vasi olarak atanmam yönünde karar verilmesini mahkemenize arz ederim” şeklinde bir ifade kullanılabilir.

Başvuru sonrasında mahkeme dilekçeyi inceleyecek ve Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi kanunlardaki hükümlülükler uyarınca bir karar verecektir. Vesayet makamına bu dilekçe yazıldıktan sonra mahkemelerdeki yoğunluğa göre birkaç hafta içerisinde işlem sonuçlanacaktır.

Vasinin atanmasına izin veren mahkemeler eşine vasi olarak atanması istenen kişi için belirli bir süre ya da kısıtlı bir işlem için izin verebilir. Kendilerine vasi tayin edilmesine izin veren vesayet altındaki kişiler istekleri doğrultusunda bu yetkileri arttırabilir.

Vasi tayin dilekçesi için diğer kurallar normal dilekçe yazımında yer alan kurallardır. Dilekçelerde olması gereken kurallardan yazımızın başında kısaca bahsetmiştik. Eğer kapsamlı bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız web sitemizdeki ilgili kategorileri inceleyebilirsiniz.

Bu şekilde bir dilekçe doğru deliller kullanılarak yazılması durumunda vasinin atanması muhtemelen gerçekleşecektir.

Tayin Dilekçesi Nereye Verilir?

Tayin dilekçeleri bağlı olunan bakanlığa ait atama dairelerine verilir.

Tayin Dilekçesine Ne Zaman Cevap Gelir?

Tayin dilekçelerine yoğunluğa göre 2 hafta içerisinde cevap gelir.

Vasi Tayini Dilekçesi Nereden Alınır?

Vasi tayini dilekçesi doldurmak için bir avukattan yardım alınabilir.

Vasi Tayini Davası Kaç Gün Sürer?

İlgili mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak 4 ay ila 12 ay arasında sürer.

Vasilik Dilekçesi Nedir?

Kısıtlı kişilerin vesayet altına alınması için verilen dilekçeler vasilik dilekçeleridir.

Engelli Vasi Kararı Nasıl Alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan raporlar doğrultusunda Sulh Mahkemeleri engelli vasi kararı alır.

Son olarak, dilekçe yazımı ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz dilekçe nasıl yazılır sorusuna cevap verdiğimiz kategorimizi incelemelisiniz.

Lütfen Puan Verin
[Toplam: 0 Anlık Puan: 0]

Çağlar

Finans, ülkemiz şartlarında adından en çok söz ettiren sektördür. Bizler HepKredi ailesi olarak bilgilendirici makaleleri hazırlayarak sizlere sunmayı görev edindik. İstek, öneri ya da şikayet vb. konularda bize ulaşmanız durumunda 7/24 size dönüş yapacağız. Reklam vermek isterseniz [email protected] adresinden talebinizi iletebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu