Emlak

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası

Kardeşler arasında tapu iptal davası, tapu tescil yönetmeliğine karşı açılan davalara denir. Bu davalar mülkiyet haklarının korunmasında önemli bir etkiye sahiptir. Çeşitli teknik ayrıntılar dahil olmak üzere kardeşler arasında bu iptal davası; miras kanunlarının uygulanması için de şarttır. Malın miras yoluyla intikal etmesi halinde bu işlemin yetkili bir merci nezdinde tescil ettirilmesi gerektiği bilinmektedir. Ancak yine de tapu kaydında veya devrinde bazen hatalar meydana gelmektedir. Bu durum, mirasta taksim edilen kardeşler arasında da meydana gelir. Bu gibi durumlarda tapu iptal işlemi kardeşler arasında gerçekleşir.

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası

Bir tapu iptal davası, yasal bir sertifikanın yeniden tescili için yapılan başvurunun yasa dışı olarak organize edildiği bir durumdur. En önemli davalardan biri de mülkiyetin korunması için açılan bir dava olan tapu iptal davasıdır. Bir taşınmazın miras yoluyla el değiştirebilmesi için ilgili makamlarca tescil edilmesi gerekir. Bu ve benzeri durumlar için iptal işlemi uygulanmaktadır.

kardeşler arasında tapu iptal davası nasıl olur
kardeşler arasında tapu iptal davası nasıl olur

Kardeşler arasında tapu iptal davası ve tescilinin tapu koruma açısından önemli olduğu durumlarda, mülkiyet hakkı, anayasa tarafından korunan temel haklardan biridir. Bu hakkın korunamadığı durumlarda yasal tedbirlere başvurulur. İstinaf davalarından sonra ihlalin giderilemediği durumlarda Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabilir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Bir tapu iptal davası açmak için, binanın adresinin bağlı olduğu asliye hukuk mahkemesine başvurmanız gerekir. Elbette bu durum kardeşler arasında tapu iptal davası için de geçerlidir. Yine dilekçe ile tapu davası açılabilir. Ancak uygulama kusursuz olmalıdır. Tapunun iptali halinde yetkili mahkeme; hukuk mahkemesidir. Bu mahkemeye yapılacak bir dilekçe ile tapu iptal davası açılabilir. Bu dilekçede açıkça belirtilmesi gereken gayrimenkul kayıt bilgileri yer almalıdır. Ayrıca davaya konu olan olgu ile ilgili olarak hangi durumların hukuka aykırı olduğuna dair net kararlar bulunmalıdır.

Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Kardeşler arasında tapu iptal davası açılma sebepleri aşağıdaki durumları kapsamaktadır.

  • Başkası adına kayıtlı bir tapunun tescili gerçeği yansıtmadığından, tapu ve tescilin iptali için dilekçe verilmesi mümkündür.
  • Tescilli parsel ile zeminde kullanılan yüzeyin uyuşmaması nedeniyle açılabilir.
  • Ailenin nerede olduğu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kamulaştırma davası açılabilir.
  • Kanuni ehliyetsizlik varsa açılabilir.
  • İmar kanunlarından kaynaklanan durumlardan dolayı tapu boş bırakılarak dava açılabilir. Bir sınır anlaşmazlığı durumunda, bu yasal işlem yapılabilir.
  • Kötü amaçlı kayıtlar için yasal işlem yapılabilir.
  • Verilen vekaletnamenin kötüye kullanılması nedeniyle açılabilir.
  • Vasiyet geçersiz ise açılabilir.
  • Mülkün mirastan çıkarılması nedeniyle başlığın atlanması ve kaydedilmesi için bir dava da açılabilir. Vasiyetnamenin istikrarsızlığı da tapu davasının iptal gerekçelerinden biridir.

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Genel olarak; kardeşler arasında tapu iptal davası duruşmasının süresi, yargılamanın genel seyrine göre değişir. Bu tür davalarda yasal sürenin en fazla 731 gün ile sınırlandırıldığı bilinmektedir. Burada 731 günlük süre anlaşmayı tamamlamak için çok önemli. Tapu iptali 731 gün içinde tamamlanmazsa bu gibi durumlarda dava düşebilir. 731 günlük süre sonunda mahkemece iptal davası hakkında bir sonuca varılamaması üzerine; davayı reddederek, bu hükme karar verir.

Kardeşler Arasında Tapu Devri

Bir taşınmazın birden çok maliki varsa yani tapuda birden çok malik görünüyorsa bu tapulara müşterek tapu denir. Paylaşma davranışı genellikle kardeşler arasında yaygındır. Bu gibi durumlarda, kardeşler arasında payların devri sorunu ortaya çıkar. Hisseleri kardeşler arasında bölmeye gelince, hisse ücretleri gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Hisse devir senedinde; tapu ücretleri ve transfer ve itfa ücretleri uygulanır. Bu ücretler emlak vergisinden daha çoktur. Kardeşler arasındaki mülkiyet devrinin satış yoluyla yapılması halinde, bu durumda mülkiyetin devir bedeli üzerinden binde 20 pay alınır. Görüldüğü gibi bu hesaplamalar teknik detayları içermektedir, kardeşler arasında tapu devri durumu yaşandığında bir uzmandan yardım alınmalıdır.

kardeşler arasında tapu iptal davası
kardeşler arasında tapu iptal davası

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası Masrafları

Kardeşler arasında tapu iptal davası açılabilmesi için belirli bir ücret ve avans ödenmesi gerekmektedir. Tapu iptali davasının giderleri davacı tarafından dava başlangıcında harç ve avans olarak ödenir. Tapu iptal davaları, nispi bir ücrete tabi olanlar arasında olup, masrafa esas olarak belirlenen davaya bağlı olarak binanın maliyet harcı, binanın fiyatının yasal oranı ile belirlenir ve başvuru sahibi tarafından ödenir.

Bilirkişi, yargılama sırasında söz konusu taşınmazın fiyatının yüksek olduğunu tespit ederse, eksiklik mahkeme tarafından davacıdan talep edilecektir. İşten çıkarma davalarında haksızlığa uğramamak için dava sürecini bir avukat eşliğinde yürütmek daha faydalıdır. Bu durumda, avukatlık ücretinin ödenmesi maliyetin bir parçasıdır. Kamulaştırma durumunda, binanın bedelinin bir bütün olarak belirlenmesi için yasal işlem başlatılabilir. Kardeşler arasında tapu iptal davası açılmadan önce bu bilgiler ışığında süreci başlatmak gerekir.

Lütfen Puan Verin
[Toplam: 1 Anlık Puan: 5]

Çağlar

Finans, ülkemiz şartlarında adından en çok söz ettiren sektördür. Bizler HepKredi ailesi olarak bilgilendirici makaleleri hazırlayarak sizlere sunmayı görev edindik. İstek, öneri ya da şikayet vb. konularda bize ulaşmanız durumunda 7/24 size dönüş yapacağız. Reklam vermek isterseniz [email protected] adresinden talebinizi iletebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu